Αίτημα προς τον ΕΟΠΥΥ για παράταση ισχύος των ηλεκτρονικών συνταγών φαρμάκων λόγω ελλείψεων

Δείτε παρακάτω το αίτημα του ΦΣΘ για παράταση ισχύος των ηλεκτρονικών συνταγών φαρμάκωνΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails