Αναζήτηση Εργασίας

Ημερομηνία: 19/07/2019 15:21 μμ

Φαρμακοποιός με εμπειρία σε φαρμακείο και φαρμακαποθήκη αναζητά εργασία μερικής απασχόλησης στην Θεσσαλονίκη. Τηλ 6949282229


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails