Νέα ενημέρωση για τα καφέ κουπόνια

Επειδή συνεχίζονται τα ερωτήματα σχετικά με τα φάρμακα που δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) διευκρινίζουμε και πάλι τα εξής:


1.     Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β740/28-5-2010 είναι μη συνταγογραφούμενα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) και δεν αποζημιώνονται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

2.     Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β559/8-4-2011 (αρνητική λίστα) χορηγούνται μεν με συνταγή αλλά από 2-5-2011 ΔΕΝ αποζημιώνονται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία (πλην ελαχίστων και συγκεκριμένων εξαιρέσεων).

3.     Το χρώμα της ταινίας γνησιότητας (καφέ ή μαύρο) είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό για τα φαρμακεία ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Ειδικά για φάρμακα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα με καφέ κουπόνι (π.χ. καρνιτίνες κ.α.) σας γνωρίζουμε ότι συνεχίζουμε να τα χορηγούμε μέχρι ενδεχόμενη έκδοση νέας σχετικής Υπουργικής απόφασης όπως προβλέπεται από το Ν.3918/2011, άρθρο 63, παρ. 4.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας
Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails