Συστεγαση/Αποσυστεγαση στο Ιόνιο

Ημερομηνία: 25/07/2019 12:32 μμ

Για Συστεγαση Αποσυστεγαση σε φαρμακείο σε τουριστική περιοχή του Ιονίου χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες. mkgfar@gmail.com


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails