Ενημέρωση για τα φάρμακα υψηλού κόστους

 ΘΕΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

 Αγαπητοί συνάδελφοι

Σχετικά με τα φάρμακα υψηλού κόστους που έχουν άδεια κυκλοφορίας για νοσοκομειακή χρήση πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

    Η ισχύς της Υπουργικής απόφασης που καθορίζει τα 89 φάρμακα που πρέπει να πωλούνται σε λιανική τιμή 5% πάνω από την χονδρική, αρχίζει από 1-3-2009 μετά τη παράταση που δόθηκε.
    Ο Π.Φ.Σ. και ο Σύλλογός μας προσέφυγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της Υπουργικής απόφασης. Επίσης υποβλήθηκε

Α) αίτηση αναστολής και

Β) έκδοση προσωρινής διαταγής (Ασφαλιστικά μέτρα).

Για το όποιο αποτέλεσμα των δικαστικών προσφυγών, θα ενημερωθείτε άμεσα.

    Εάν μέχρι την 1η-3-2009 δεν έχουμε δικαστική απόφαση, ισχύει η οδηγία - πρόταση του Π.Φ.Σ. για μη διακίνηση των φαρμάκων αυτών, γιατί η διακίνησή τους με τους όρους της Υπουργικής απόφασης προκαλεί οικονομική ζημία στα φαρμακεία.

Πρέπει να έχετε υπ’ όψη σας ότι με ουδεμία νομοθετική ρύθμιση είναι δυνατόν να  επιβληθεί λειτουργία επιχείρησης με οικονομική ζημία.

    Είναι σε εξέλιξη προσπάθεια του Π.Φ.Σ. για έκδοση νέας Υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει το θέμα σε άλλη βάση.
    Θα ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα, όπως πάντοτε, για όποια εξέλιξη υπάρξει.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails