Αγωγή κατά του ΕΟΠΥΥ κατέθεσε ο ΦΣΘ για τα ληξιπρόθεσμα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως όλοι γνωρίζετε, ο ΕΟΠΥΥ οφείλει στους φαρμακοποιούς της Θεσσαλονίκης ένα σημαντικό χρηματικό ποσό από συνταγές που εκτελέστηκαν τα έτη 2011, 2012 και 2013. Οι συνταγές αυτές και τα συνεπακόλουθα χρέη αφορούν συνταγές Ασφαλιστικών Ταμείων που μετέπειτα εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και έτσι ο ΕΟΠΥΥ ανέλαβε τις υποχρεώσεις τους.

Λόγω της συνεχιζόμενης καθυστέρησης του ΕΟΠΥΥ να εξοφλήσει αυτές τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τους φαρμακοποιούς της Θεσσαλονίκης, μέρος των οποίων αφορούν το έτος 2011 και προκειμένου να αποκλεισθεί κάθε ενδεχόμενο παραγραφής των απαιτήσεων αυτών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης άσκησε εντός του έτους 2016 αγωγή στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά του Οργανισμού για την επιδίκαση ποσού 2.348.655,38 €. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και οφειλές των ετών 2012 έως 2014.

Για κάθε νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

 

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσης Ευγενίδης



Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails