ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ημερομηνία: 05/06/2019 10:05 πμ

Ζητείται φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για συστέγαση σε κληρονομικό Φαρμακείο στο κέντρο της Καλαμαριάς.Τηλ. 6941667274


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails