ζητείται φαρμακοποιός για συστέγαση σε φαρμακείο

Ημερομηνία: 07/05/2019 16:39 μμ

ζητείτε φαρμακοποιός για συστέγαση. τηλ 6941400596


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails