Αναρτήθηκαν στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ οι βεβαιώσεις rebate 2014

Ο ΕΟΠΥΥ ανήρτησε στο www.eopyykmes.gr τις ετήσιες βεβαιώσεις παρακρατήσεων για την εφορία. Οι φαρμακοποιοί μπορούν να εισέλθουν με τους κωδικούς τους και να τις εκτυπώσουν.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails