Ενημέρωση από τον Π.Φ.Δ για το ωράριο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Στις 2/7/2010 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (E.C.J.) εξέδωσε την απόφαση του που αφορά τις ώρες λειτουργίας των φαρμακείων (υπόθεση C-393/08).

Το E.C.J. απεφάνθη ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν είναι εφαρμόσιμη στα εθνικά συστήματα που κανονίζουν τις ώρες λειτουργίας και τις διακοπές των φαρμακείων και όπου υπάρχουν εξαιρέσεις από τα συστήματα αυτά.

Ειδικότερα το E.C.J. έδωσε έμφαση  στο ότι οι εθνικές νομοθεσίες στο θέμα αυτό επ΄ ουδενί επηρεάζουν το εμπόριο και τις εμπορικές διαδικασίες μεταξύ των χωρών μελών στα πλαίσια της έννοιας των νόμων ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.

Επίσης το E.C.J. απέρριψε το αίτημα για άμεση λήψη μέτρων που θα «άνοιγαν» τα ωράρια των φαρμακείων.

O Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος παρενέβη επιχειρηματολογώντας  στην τελική έκβαση της υποθέσεως αυτής, η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία στην προσπάθεια για την υπεράσπιση του επαγγέλματος μας. Η απόφαση αυτή συνάδει με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Για τον Π.Φ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜ. ΒΑΓΙΩΝΑΣ                                   ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails