Αναζήτησή εργασίας

Ημερομηνία: 18/06/2019 12:06 μμ

Απόφοιτη βοηθός φαρμακείου Δ.ΙΕΚ με εκπληρωμένη 6μηνη πρακτική αναζητώ δουλειά σε φαρμακείο της κεντρικής και δυτικής Θεσσαλονίκης.
Τηλ: 6971785563


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails