Παρατείνεται μέχρι 2/6 η διάθεση φαρμάκων με παλιές τιμές

Με την νέα αγορανομική διάταξη αρ. 4 Α.Π. Α4-587/17-5-2010 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία διάθεσης των αποθεμάτων μας σε φάρμακα με παλιές τιμές για μεν τις αποθήκες μέχρι 21/5, για δε τα φαρμακεία μας μέχρι 2/6/2010Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails