Ενημέρωση για τα Rebate που ισχύουν

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 4052/1-3-2012, άρθρο 24 καθιερώθηκε πρόσθετο κλιμακωτό ποσοστό επιστροφών σε κάθε τιμολόγιο πωλήσεων των φαρμακείων προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Το ποσό που προκύπτει κάθε φορά πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο και να αφαιρείται από την αξία του σαν έκπτωση. Αφορά τιμολόγια άνω των 35.001 Ευρώ, παρακρατείται ανεξάρτητο από το χρόνο αποπληρωμής του τιμολογίου και υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Συνεπώς, όσοι συνάδελφοι έχετε αιτούμενο ποσό πάνω από 35.001 Ευρώ, πρέπει να κάνετε την επιστροφή αυτή πάνω στο τιμολόγιο για να μην το φορολογείστε, δεδομένου ότι για το ποσό αυτό δεν θα υπάρξει εκκαθαριστικό από τα Ασφ. Ταμεία.

Εξυπακούεται ότι εξακολουθεί να ισχύει πάντα το «πρώτο rebate» που υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails