Οδηγίες για την έκδοση βεβαίωσης παρακρατήσεων και πιστωτικού τιμολογίου προς ΕΟΠΥΥ

Στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ (https://www.eopyykmes.gr/) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη η Ετήσια Βεβαίωση Παρακρατήσεων για το 2016.

Στην βεβαίωση αυτή υπάρχουν οι παρακρατήσεις για το rebate, για τις ασφαλιστικές εισφορές και για τις περικοπές συνταγών (όπου υπάρχουν) και αφορούν στο 2016. Για τις παρακρατήσεις rebate υπάρχουν 2 ποσά, ένα για ΦΠΑ 6% και ένα για ΦΠΑ 13%.

Αφού εκτυπώσουμε την βεβαίωση εκδίδουμε σύμφωνα με αυτή ένα πιστωτικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ που αφορά όλες τις παρακρατήσεις (πλην των εισφορών) με ημερομηνία έως 31-12-2016. Τα ποσά που υπάρχουν στην βεβαίωση περιέχουν ΦΠΑ. Άρα για την έκδοση πιστωτικού θα πρέπει πρώτα να γίνει εσωτερική υφαίρεση όπως κάθε χρόνο.

Το τιμολόγιο αυτό το καταθέτουμε στον Σύλλογο μαζί με τις συνταγές του Δεκεμβρίου και είναι σημαντικό να το δηλώσουμε και στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) όπου στο αντίστοιχο πεδίο (Συνολικό πλήθος πιστωτικών τιμολογίων παρακρατήσεων που θα συνυποβάλετε) το δηλώνουμε με τον αριθμό ένα (1).

Τέλος αντίγραφο της βεβαίωσης πρέπει να παραδώσουμε στο λογιστή του φαρμακείου ώστε να τη χρησιμοποιήσει για τη φορολογική δήλωση.

Φαρμακευτικός Σύλλογος ΘεσσαλονίκηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails