Ενημέρωση για τις περικοπές αναλωσίμων κλπ και τη διαδικασία των ενστάσεων (επικαιροποιημένο)

Θεσσαλονίκη 10 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣ: Τους Φαρμακοποιούς του ΦΣΘ

 

«ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από πολλές συναντήσεις αντιπροσωπειών του ΠΦΣ και του Συλλόγου μας με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να λυθούν τα υπερβολικά προβλήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο των παραπεμπτικών του Ιανουαρίου, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για την πλήρη διάσταση απόψεων μεταξύ των φαρμακοποιών-αντιπροσώπων μας και της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας θα εξετάσει τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την πορεία ελέγχου των παραπεμπτικών τόσο όσον αφορά τον χρόνο αποπληρωμής τους όσο και τις περικοπές στις οποίες προβαίνουν οι υπάλληλοι της τοπικής ΠΕΔΙ, εκτελώντας τις οδηγίες της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ. Σε κάθε περίπτωση όμως, όσοι ενημερωθείτε ότι έχετε περικοπές στα παραπεμπτικά Ιανουαρίου, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Για τις όποιες περικοπές υπάρχουν στην υποβολή των αναλωσίμων (παροχή υγειονομικού υλικού, σκευάσματα ειδικής διατροφής, ορθοπεδικά/αναπνευστικά) θα ενημερώνεστε από την αρμόδια ΠΕΔΙ (Περιφερειακή Διεύθυνση) αναλυτικά για την περικοπή που έχει γίνει.

Η ενημέρωση θα πρέπει να είναι αναλυτική, να γνωρίζετε δηλαδή ποια υποβολή αφορά, ποια γνωμάτευση επακριβώς και τον ακριβή λόγο.

Για κάθε περικοπή έχετε δύο επιλογές:

1η επιλογή: Να κόψετε πιστωτικό, για το ποσό της περικοπής και να το καταθέσετε στην ΠΕΔΙ που ανήκετε. Με την επιλογή του πιστωτικού, στην ουσία αποδέχεστε την περικοπή και με την κατάθεση του πιστωτικού η διαδικασία της πληρωμής προχωράει κανονικά προς οριστικοποίηση και εξόφληση.

2η επιλογή: Να καταθέσετε ένσταση για την περικοπή. Καταθέτοντας ένσταση, η πληρωμή σας σταματάει προσωρινά μέχρι την εξέταση της ένστασης. Ο ΕΟΠΥΥ μας έχει διαβεβαιώσει ότι ειδικά για τον μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο οι ενστάσεις θα εξεταστούν άμεσα, αλλά η υλοποίηση των διαβεβαιώσεων του στο παρελθόν δεν μας αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας ότι θα υλοποιηθούν αυτή τη φορά. Η εκτιμώμενη καθυστέρηση υπολογίζεται σε 40-45 μέρες.

Σημείωση: Για το αν θα κόψετε πιστωτικό ή θα προβείτε σε ένσταση, θα πρέπει να συνυπολογίσετε, εκτός από τον λόγο της περικοπής και το μέγεθος του ποσού της σε σχέση με το συνολικό ποσό της υποβολής, ώστε να επιλέξετε αυτό που σας συμφέρει οικονομικά.

Την κάθε ένσταση ο φαρμακοποιός θα πρέπει να την υποβάλλει μέσα σε 3 ημέρες από την γνωστοποίηση της περικοπής από το ΠΕΔΙ. Στο τέλος της ενημέρωσης υπάρχει το έντυπο της ένστασης.

Σας  αναλύουμε ποιες περιπτώσεις θεωρείται ότι αφορούν περικοπή για τυπικά λάθη ή είναι αναιτιολόγητες και δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή ένστασης της κάθε περίπτωσης.

Ακολουθώντας τις οδηγίες που σας παραθέτουμε, θεωρούμε ότι οι πιθανότητες να απορριφθεί ένστασή σας είναι ελάχιστες. Επισημαίνουμε για ακόμη μία φορά, ότι είναι επιβεβλημένο να σας γίνεται γνωστό και ξεκάθαρο σε τι αφορά η εν λόγω περικοπή, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσετε να προβείτε σε ένσταση.

Αναφέρουμε τις συχνότερες περιπτώσεις περικοπών των γνωματεύσεων:

Α) Στην χειρόγραφη γνωμάτευση του γιατρού μηνός Ιανουαρίου δεν υπάρχει υπογραφή παραλήπτη. Υπενθυμίζουμε ότι κατά τον μήνα αυτό λειτουργούσαμε μόνο με χειρόγραφες συνταγές, στις οποίες -όπως και πριν- έπρεπε να υπογράφει ο παραλήπτης κατά την παραλαβή των αναλωσίμων.

Τα συνοδευτικά που εκδώσαμε για τον Ιανουάριο, μετά την λειτουργία του νέου eΔΑΠΥ, δεν χρειάζονται υπογραφή, διότι εξεδόθησαν πολύ αργότερα από τις χειρόγραφες.  

  Εάν υποβάλλετε ένσταση για αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να καταθέσετε:

  • έντυπο ενστάσεως (υπάρχει συνημμένο υπόδειγμα ενστάσεως)
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις των ασφαλισμένων, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους, που να δηλώνουν: «…δηλώνω ότι παρέλαβα από το φαρμακείο……., για τον μήνα Ιανουάριο 2017, τα αναλώσιμα που αναγράφονται στην γνωμάτευση»
  • Υπεύθυνη δήλωση του φαρμακοποιού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (αυτή η θεώρηση γίνεται από τα ΚΕΠ ή από το Σύλλογο) ότι ΟΛΟΙ οι ασφαλισμένοι που δεν είχαν υπογράψει κατά την παραλαβή, έχουν πράγματι παραλάβει όσα αναγράφονται στις γνωματεύσεις της υποβολής Ιανουαρίου 2017

Σημείωση: Θα πρέπει να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες ΥΔ των ασφαλισμένων, τα παραπεμπτικά των οποίων καταθέσατε χωρίς υπογραφή παραλήπτη, ενώ στη δική σας ΥΔ θα αναφέρετε όλα τα ανυπόγραφα-απορριφθέντα παραπεμπτικά.

Β) Δεν υπάρχει διάγνωση επί της χειρόγραφης συνταγής, ή υπάρχει απλά η ένδειξη ΣΔ, χωρίς να ορίζεται ο τύπος  ΙΙ  ή Ι. Σε αυτή την περίπτωση ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει την μικρότερη ποσότητα απορρίπτοντας τις επιπλέον συσκευασίες αναλωσίμων που έχουν χορηγηθεί.

  Εάν υποβάλλετε ένσταση για αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να καταθέσετε:

  • έντυπο ενστάσεως (υπάρχει συνημμένο υπόδειγμα ενστάσεως)
  • επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού της νόσου, ώστε να αποδεικνύεται ότι ο ασφαλισμένος πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη του τύπου που δικαιούται να πάρει περισσότερες συσκευασίες (για παράδειγμα αντίγραφο της συνταγής φαρμάκων ή φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του φαρμακοποιού για τα ακριβή στοιχεία του ασφαλισμένου που τεκμαίρονται από το επισυναπτόμενο αποδεικτικό της νόσου.   

Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση περικοπών, εκτός των ανωτέρω, που θεωρείτε ότι θα πρέπει να υποβάλλετε ένσταση, επικοινωνήστε με την γραμματεία του Φ.Σ.Θ. για να σας δοθούν οδηγίες. Το έντυπο της ένστασης είναι αυτονόητο ότι είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ (πατήστε ΕΔΩ)

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης                     Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails