Μετατίθεται για την 1-10-2009 η έναρξη του νλεου τρόπου χορήγησης των φαρμ. υψηλού κόστους όλα τα ασφ. ταμεία
Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails