Υποβολή καταστάσεων ναρκωτικών

Σας ενημερώνουμε ότι από φέτος οι καταστάσεις ηρεμιστικών (του Ν. 3459/06 και Ν. 1729/87 πίνακας ΒΣ,ΓΣ,Δ) που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Υγείας πρέπει να είναι σε τρία αντίγραφα.
Οι καταστάσεις αυτές μαζί με τις καταστάσεις των ναρκωτικών υποβάλλονται όπως κάθε χρόνο μέχρι τις 15 ΙανουαρίουΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails