Επικαιροποιημένος κατάλογος συνταγογραφούμενων σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία

Με αφορμή το διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που αναρτήθηκε, στις 04/05/2012, στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ επικαιροποιημένος κατάλογος συνταγογραφούμενων σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία.

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος που ανακοινώθηκε στις 12/04/2012 στην ιστοσελίδα του Οργανισμού παύει να ισχύει.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails