Μόνο για το ΙΚΑ η ισχύς της απόφασης για τα φάρμακα υψηλού κόστους αρχίζει την 1-4-09

Όπως ενημερωθήκαμε από το ΙΚΑ, η ισχύς της απόφασης για τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων υψηλού κόστους, θα αρχίσει την 1-4-2009 για πληρέστερη ενημέρωση των εμπλεκομένων μερών.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails