ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 21/05/2019 21:00 μμ

Ζητείται βοηθός φαρμακείου-αισθητικός για εργασία στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Τηλ επικοινωνίας 2310277552


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails