Ψήφισμα της Γ.Σ του Φ.Σ.Θ

Η Γενική Συνέλευση του Φ.Σ.Θ. που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2010, εξέτασε διεξοδικά τις κυβερνητικές αποφάσεις που αφορούν την φαρμακευτική πολιτική καθώς επίσης και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις πληρωμές από τα Ασφ. Ταμεία και αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Οι φαρμακοποιοί στηρίζουν κάθε απόφαση που έχει στόχο την εξάλειψη της σπατάλης στον χώρο της Υγείας και ειδικότερα στον χώρο της φαρμακευτικής περίθαλψης. Προς την κατεύθυνση αυτή άλλωστε έχουμε επανειλημμένα υποβάλει σχετικές προτάσεις.

2. Το θέμα  της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μπορεί να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των σχετικών διαδικασιών προς όφελος όλων των φορέων που λειτουργούν στο πλαίσιο του ασφαλιστικού συστήματος. Θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι για την επιτυχία του εγχειρήματος απαιτείται  ιδιαίτερη προσοχή στην διαδικασία σταδιακής ένταξης και προσαρμογής όλων των εμπλεκομένων. Οι φαρμακοποιοί θέτουν στην διάθεση της Κυβέρνησης τη σχετική  εμπειρία τους και την βούληση τους για την επίτευξη του στόχου.

3. Για το θέμα των επιπτώσεων που προκύπτουν από την μείωση των τιμών των φαρμάκων, η Γ.Σ. του Φ.Σ.Θ. επισημαίνει ότι η Κυβέρνηση πρέπει να εκτιμήσει ως συνεισφορά των φαρμακοποιών στη αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, τη μείωση των κερδών του φαρμακείου που ακολουθεί ως λογικό επακόλουθο της μείωσης των τιμών. Θεωρεί όμως συμβατό με κάθε αρχή δικαίου και λογικής να ζητεί την εξασφάλιση της δυνατότητας να διατεθούν τα υπάρχοντα αποθέματα στις προϊσχύουσες τιμές.

4. Η Γ.Σ. του Φ.Σ.Θ. κατέγραψε τις υπάρχουσες πολύμηνες καθυστερήσεις στην εξόφληση των υποχρεώσεων πολλών ασφαλιστικών ταμείων.

Επειδή η μέχρι τώρα τακτική του διαλόγου και της υπομονής αποδείχθηκε αναποτελεσματική, η Γ.Σ. του Φ.Σ.Θ. αποφάσισε να προχωρήσει σε αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων και στους Ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Συνεκτιμώντας παράλληλα τη δεινή οικονομική κατάσταση των ασφαλισμένων, αποφάσισε να δώσει προθεσμία στην κυβέρνηση, πέραν των αντοχών των φαρμακοποιών, να τακτοποποιήσει τις οφειλές της μέχρι το τέλος του Απριλίου και να προχωρήσει στην αναστολή από 1ης Μαίου 2010.

5. Η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ. να προχωρήσει σε αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων και σε οποιοδήποτε άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο καθυστερεί στην εξόφληση των υποχρεώσεών του καθώς επίσης και να παρέμβει σε συνεργασία με τον Π.Φ.Σ. με τον πιο αποφασιστικό τρόπο εάν κρίνει ότι αμφισβητούνται θεμελιώδη ζητήματα που καθορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακείων.


Η Γ.Σ. του Φ.Σ.Θ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails