ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διέυθυνση: ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 16-ΒΥΡΩΝΟΣ, 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφωνο: 2431030092
Φαξ: 2431038007

Πρόεδρος: ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Διέυθυνση: ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 16 - ΒΥΡΩΝΟΣ, 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφωνο: 2431020290
Φαξ: 2431038007Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails