Διαδικασία έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων προς ΕΟΠΥΥ για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων παλαιών οφειλών

Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2017

 

Στα πλαίσια της τακτοποίησης από τον ΕΟΠΥΥ των ληξιπρόθεσμων οφειλών παλαιότερων ετών που αφορούν λογαριασμούς σε ταμεία που εντάχθηκαν στον Οργανισμό (ΔΕΗ, Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Δικηγόρων Αθηνών, Δικηγόρων Επαρχιών, Ταμείο Τραπεζών, Εμπορικής Τράπεζας, Συμβολαιγράφων και ΤΣΜΕΔΕ) θα πρέπει, σύμφωνα και με τις οδηγίες που εξέδωσε ο ΠΦΣ να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο προς ΕΟΠΥΥ για την παρακράτηση του 3,5% της αξίας των οφειλομένων και να προσκομιστεί στα γραφεία του Συλλόγου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 μαζί με τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Όλα τα αρχεία που θα χρειαστείτε θα τα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης.

Το κάθε φαρμακείο θα λάβει ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ επιστολή από τον Σύλλογο, στην οποία θα αναγράφεται το ποσό για την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου με τη παρακράτηση (3,5%). Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και είναι αυτούσιο όπως πρέπει να αναφέρεται στο τελικό ποσό του πιστωτικού τιμολογίου. Το ΦΠΑ στο πιστωτικό τιμολόγιο, είναι το ισχύον ΣΗΜΕΡΑ ΦΠΑ, δηλαδή 6%.  

Οι Υπεύθυνες δηλώσεις είναι τρείς στο σύνολο, και πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που σας παραθέτουμε, ώστε να επιλέξετε την σωστή για την περίπτωση του φαρμακείου σας.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

  1. Αν έχετε αλλάξει ΑΦΜ θα συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση «Δήλωση 2» και ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΕ πιστωτικό. Προσκομίζετε στον Σύλλογο ΜΟΝΟ την υπεύθυνη δήλωση.
  2. Αν το φαρμακείο σας έχει κλείσει λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου του φαρμακοποιού, τότε θα συμπληρωθεί η Υπεύθυνη Δήλωση «Δήλωση 3»  και ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΕ πιστωτικό. Προσκομίζετε στον Σύλλογο ΜΟΝΟ την υπεύθυνη δήλωση.
  3. Όσα φαρμακεία, δεν υπάγονται στις πιο πάνω 1) και 2) περιπτώσεις , συμπληρώνουν την Υπεύθυνη δήλωση «Δήλωση 1», και ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Προσκομίζουν στον σύλλογο και πιστωτικό και υπεύθυνη δήλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Δικαιολογητικά (πιστωτικά και Υπεύθυνη Δήλωση) σε φωτοαντίγραφα, δηλαδή με φαξ ή email ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ
  • Σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, η αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων θα γίνει ΑΦΟΥ ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής των πιστωτικών και Υπευθύνων Δηλώσεων, οπότε θα πρέπει να επισπεύσετε την παράδοσή τους στο Σύλλογο.
  • Η Υπεύθυνη Δήλωση ΔΕΝ χρειάζεται γνήσιο υπογραφής.
  • Η ημερομηνία του πιστωτικού τιμολογίου να είναι η τρέχουσα.

Αρχεία

ΔΗΛΩΣΗ 1 - σε μορφή word ΕΔΩ - σε μορφή pdf ΕΔΩ

ΔΗΛΩΣΗ 2 - σε μορφή word ΕΔΩ - σε μορφή pdf ΕΔΩ

ΔΗΛΩΣΗ 3 - σε μορφή word ΕΔΩ - σε μορφή pdf ΕΔΩ

Υπόδειγμα προσωπικής επιστολής που θα παραλάβετε από το Σύλλογο ΕΔΩ

 

Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

 
Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails