Διευκρινίσεις για παραλαβή λογαριασμών φαρμακειών ΕΟΠΥΥ

Στις περιπτώσεις που λειτουργεί ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στους οικείους Συλλόγους (όπως στον δικό μας Σύλλογο) τη διαδικασία παραλαβής, ελέγχου και αποστολής των λογαριασμών φαρμακείων πραγματοποιούν οι αντίστοιχοι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι.

Αθήνα, 29/11/2012

ΠΡΟΣ: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Θέμα: Διευκρινίσεις για την παραλαβή λογαριασμών φαρμακείων

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού  από 1/12/12 αναλαμβάνουν την παραλαβή των λογαριασμών των Ιδιωτικών Φαρμακείων.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:

1) Ο φάκελος υποβολής θα περιέχει:
- Τα δύο πακέτα συνταγών ( χειρόγραφα & ηλεκτρονικά εκτελεσμένων)
- Το ένα από τα δύο αντίγραφα συγκεντρωτικής κατάστασης
- Ένα φωτοαντίγραφο του τιμολογίου προς τον ΕΟΠΥΥ
- Μικρότερο φάκελο με τις συνταγές του ΤΕΑΠΑΣΑ (αν υπάρχει)

Κλείνει ο Φάκελος

2) Εκτός  φακέλου υποβολής θα υπάρχουν 2 επιμέρους πακέτα

Α «Πακέτο»
- Την πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση
- Το πρωτότυπο τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΠΥ με τα στοιχεία σωστά  συμπληρωμένα:
ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39 – Μαρούσι 15123, ΑΦΜ 997478553 – ΔΟΥ  Αμαρουσίου
Β «Πακέτο»
- Αίτηση του φαρμακοποιού (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) που περιλαμβάνει και την απαιτούμενη δήλωσή του (υπόδειγμα αίτησης-δήλωσης)
- Το δεύτερο αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης
- Ένα φωτοαντίγραφο τιμολογίου προς τον ΕΟΠΥΥ
- Την απόδειξη φορολογικής ενημερότητας
- Την απόδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας
Οι λογαριασμοί δεν θα παραλαμβάνονται εάν δεν τηρηθούν τα ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails