Διάθεση φυσιολογικών όρων από καταστήματα

Μετά από ενέργειες του Συλλόγου μας, κινητοποιήθηκε η αρμόδια Υπηρεσία και προέβη σε ελέγχους σε καταστήματα που πωλούν φυσιολογικούς ορούς.
Το αποτέλεσμα περιγράφεται στο έγγραφο του ΕΟΦ. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της υπόθεσης.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails