Επικαιροποιημένη (30/8) κατάσταση από τον ΟΠΑΔ με τους φαρμακοποιούς που πρέπει να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικάΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails