Συνεργασία με φαρμακείο

Ημερομηνία: 02/05/2019 15:29 μμ

Φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ζητά συνεργασία με φαρμακείο τηλ. 6973869273


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails