συνεργασια

Ημερομηνία: 07/05/2019 17:00 μμ

Πτυχιούχος φαρμακοποιός με άδεια άσκησης επαγγέλματος ,ζητώ συνεργασία με φαρμακείο. Τηλ: 6984537591


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails