ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διέυθυνση: Χ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 8, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
Τηλέφωνο: 2831029016
Φαξ: 2831029016

Πρόεδρος: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ
Διέυθυνση: ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΟΥ 15, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
Τηλέφωνο: 2831022753Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails