ΕΟΠΥΥ: Νεώτερες διευκρινήσεις σχετικά με την συνταγογράφηση με χρήση κωδικών ICD-10 - Αναστολείς αντλίας πρωτονίωνΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails