Φάρμακα υψηλού κόστους και τρόπος αναγραφής στις καταστάσεις ΙΚΑ - ΟΓΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΚΑ - ΟΓΑ


Προκειμένου να μην υπολογίζεται rebate επί των συνταγών που αναγράφουν φάρμακα υψηλού κόστους, τα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ και ΟΓΑ έλαβαν τις ακόλουθες αποφάσεις:

1)       ΟΓΑ: Σας έχει κοινοποιηθεί προ καιρού έγγραφο του ΟΓΑ που καθορίζει ότι οι συνταγές αυτές καταχωρούνται μαζί με τις υπόλοιπες, εκδίδεται ένα τιμολόγιο και αναγράφεται ο αριθμός και το ποσό των συνταγών αυτών στη σειρά Νο 27.

2)       ΙΚΑ: Οι συνταγές με τα φάρμακα υψηλού κόστους (οπωσδήποτε με την ένδειξη ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ) καταχωρούνται και υπολογίζονται μαζί με όλες τις άλλες. Εκδίδεται ένα τιμολόγιο για όλο το ποσό που γράφει η κατάσταση. Το ΙΚΑ μέσω του μηχανογραφικού του συστήματος θα διαχωρίσει τα φάρμακα υψηλού κόστους καθώς και τα αναλώσιμα και θα υπολογίσει το rebate επί των υπολοίπων.

Σχετικά με τις συνταγές ΙΚΑ που γράφονται από ιατρούς συμβεβλημένους με ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ, διευκρινίστηκε ότι στις συνταγές αυτές ΔΕΝ επιτρέπεται να αναγράφονται αναλώσιμα (π.χ. σακχαρώδη διαβήτη). Προκειμένου να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για να ενημερωθούν οι γιατροί θα υπάρξει ρύθμιση για αποζημίωση όσων συνταγών γραφούν μέχρι 15/4/2011.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από 15/4/2011 οι ιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ κα τον ΟΑΕΕ θα μπορούν να εκδίδουν είτε:

α) ηλεκτρονικές συνταγές επιλέγοντας ως φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε

β) συνταγές ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από τα συνταγολόγια του Ιδρύματος που θα τους διατεθούν.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας  

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails