Απάντηση του ΕΟΠΥΥ σε ερώτημα του ΦΣΘ για τις ετήσιες βεβαιώσεις παρακρατήσεων του 2016

Μετά από ερώτημα που υπέβαλλε ο ΦΣΘ προς τον ΕΟΠΥΥ και την ΚΜΕΣ σχετικά με τις περιπτώσεις φαρμακείων, όπου στην ετήσια βεβαίωση παρακρατήσεων του 2016 υπάρχουν βεβαιωμένα ποσά σε συντελεστή ΦΠΑ 6,5%, ο ΕΟΠΥΥ απέστειλε την παρακάτω απάντηση. 
Μετά και την απάντηση του ΕΟΠΥΥ διευκρινίζουμε πως στις περιπτώσεις αυτές οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσθέσουν τα ποσά που βεβαιώθηκαν με 6,5% και 6% ΦΠΑ και το σύνολο να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση του πιστωτικού, πάντα με εσωτερική υφαίρεση κατά τα γνωστά.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails