Ενημέρωση για την κατάθεση των συνταγών του ΕΟΠΥΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 ξεκινά η κατάθεση των συνταγών του νέου ταμείου ΕΟΠΥΥ στα γραφεία του Συλλόγου. Δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που καταθέτουμε συνταγές ΕΟΠΥΥ, παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

1.            Ο ΕΟΠΥΥ ως γνωστόν περιλαμβάνει μέχρι στιγμής τα ταμεία ΙΚΑ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Όλες οι συνταγές αυτών των ταμείων αριθμούνται μαζί ανά ημέρα, όπως κάναμε για το ΙΚΑ και καταχωρούνται στην κατάσταση του ΙΚΑ. Στο τέλος τις χωρίζουμε σε δύο ματσάκια, ένα με τις ηλεκτρονικές και ένα με τις χειρόγραφες πράσινες. Οι συνταγές με τα Ιδιοσκευάσματα Υψηλού Κόστους καταχωρούνται μαζί με τις υπόλοιπες της ημέρας εκτέλεσης και στο τέλος εκδίδουμε ένα τιμολόγιο. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας συνταγών του ΙΚΑ όπου θα ελέγχονται οι συνταγές του ΕΟΠΥΥ έχει τη δυνατότητα να τις ξεχωρίζει και να μην τις υπολογίζει στο rebate.

2.            Τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ για την έκδοση του τιμολογίου είναι τα εξής: Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Γερανίου 42 – Αθήνα,  ΑΦΜ: 997478553, ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ.  τηλ. 210 3729795, 210 3666324.

3.            Η κατάθεση των συνταγών στο Σύλλογο θα γίνεται τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες του μήνα. Το ωράριο κατάθεσης για όλες τις ημέρες θα είναι 08.00 έως 15.00. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφεύγετε να καταθέσετε τις συνταγές την τελευταία ημέρα γιατί ενδεχόμενη καθυστέρηση θα στερήσει το δικαίωμα πληρωμής του λογαριασμού!

4.            Οι συνταγές θα είναι τοποθετημένες αποκλειστικά στις γκρι σακούλες του ΙΚΑ. Αν δεν χωράνε σε μια σακούλα θα χρησιμοποιηθούν δύο ή τρεις ή όσες είναι απαραίτητες. Έξω από κάθε σακούλα θα αναγράφονται τα στοιχεία του φαρμακείου, ο κωδικός του Διανεμητικού ΚΑΙ ο αριθμός σύμβασης που θα βρείτε στο site του Συλλόγου μας. Οι σακούλες θα πρέπει να είναι δεμένες με σπάγκο (όχι με κολλητική ταινία). Επίσης θα πρέπει να αριθμούνται ως εξής: Για 3 σακούλες, για παράδειγμα, θα υπάρχει η αρίθμηση: 1 από 3 στην πρώτη σακούλα, 2 από 3 στη δεύτερη και 3 από 3 στην τρίτη. Οι γκρι σακούλες του ΙΚΑ θα πρέπει να είναι καλά κλεισμένες και να μην έχουν παραβιαστεί.

5.            Μέσα στις σακούλες θα υπάρχουν οι συνταγές και μια κατάσταση του λογαριασμού. Έξω από τις σακούλες θα υπάρχουν δύο πακετάκια εγγράφων. Το ένα θα αποτελείται από το πρωτότυπο τιμολόγιο (σφραγισμένο και υπογεγραμμένο απαραιτήτως) και την πρωτότυπη κατάσταση (να αναγράφεται οπωσδήποτε ο Α.Μ του ΤΣΑΥ του ή των φαρμακοποιών). Το άλλο θα αποτελείται από το αντίγραφο της κατάστασης, το φωτοαντίγραφο του τιμολογίου (με την σφραγίδα και την υπογραφή) την φορολογική και την ασφαλιστική ενημερότητα. Το τιμολόγιο απαγορεύεται να έχει διορθώσεις με blanco γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν πληρώνεται ο φαρμακοποιός. Επίσης, το ποσό της κατάστασης θα πρέπει να συμφωνεί με το ποσό του τιμολογίου. Ασφαλιστική ενημερότητα θα προσκομίζεται από όσους απασχολούν ή απασχόλησαν υπαλλήλους μια φορά τον χρόνο, κάθε Ιανουάριο, εφόσον είναι Υπηρεσιακό Σημείωμα του ΙΚΑ ετήσιας διάρκειας, ή δυο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) εφόσον έχει ληφθεί μέσω ίντερνετ και είναι εξάμηνης διάρκειας. Φορολογική ενημερότητα πρέπει να προσκομίζουν κάθε μήνα όλοι οι φαρμακοποιοί, ανεξαρτήτως της διάρκειάς της. Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι πρόσφατη, δηλαδή να ισχύει το λιγότερο μέχρι τις 25 του μήνα κατάθεσης.

6.            Η κατάθεση των συνταγών του Διανεμητικού από αυτόν τον μήνα θα γίνεται μέχρι τις 15 του μήνα με την παράκληση να προτιμάτε για την κατάθεση τις μέρες μετά το τέλος της παραλαβής των συνταγών του ΕΟΠΥΥ.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

 Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails