ΠΦΣ: Αναβολή εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ναρκωτικών

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

                             ΝΠΔΔ

16/05/2019

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

 

Κατόπιν του αιτήματος του ΠΦΣ με Α.Π. 1911/10.5.2019  και της συνάντησης με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, του προέδρου της ΗΔΙΚΑ και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων στις 13.5.2019 , εκδόθηκε εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4600/2019, μετατίθεται για τις 30 Ιουνίου.

Επισυνάπτεται η σχετική  εγκύκλιος

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails