Δραστηριότητες

Δια Βίου Εκπαίδευση των φαρμακοποιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Ημερίδες ενημέρωσης για φαρμακοποιούς από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και το ΣΥΦΑ
Εκδηλώσεις για τους φαρμακοποιούς του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Γενικές Συνελεύσεις του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιο συνεδρίων και εκθέσεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντοςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails