Αναζήτηση εργασίας

Ημερομηνία: 08/03/2019 07:13 πμ

Ενδιαφέρομαι για θέση πωλήτριας (βοηθός φαρμακοποιου) σέ φαρμακείο τής Θεσσαλονίκης(κυρίως κέντρο και ανατολικά) ή Χαλκιδικής(περιοχή Μουδανιών και πρώτου ποδιού)..
Ολοκληρωμένη έξάμήνή πρακτική άσκηση και προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων. Τηλ. 6943913120


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails