Νεότερη ενημέρωση από τον Π.Φ.Σ για το θέμα του ΦΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ 9% ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α.
Αρ. Πρωτ.  : Δ14Α 1042326  ΕΞ 2010/31-3-2010

ΘΕΜΑ :  Eφαρμογή νέων συντελεστών ΦΠΑ - τιμολόγηση φαρμάκων.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών , σας γνωρίζουμε τα εξής :

Με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 20 του ν. 3833/15-3-2010 ,(ΦΕΚ Α), οι συντελεστές Φ.Π.Α. αυξήθηκαν από 15.3.2010 από 9% και  19% σε 10% και 21% αντίστοιχα.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1018/6.3.2010 διευκρινίστηκε ότι ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι λιανικές τιμές των φαρμάκων είναι διατιμημένες και βάσει των Δελτίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας που υφίσταται ήδη περιλαμβάνουν ΦΠΑ με τον παλαιό συντελεστή ΦΠΑ(9%) , ο οφειλόμενοες φόρος υπολογίζεται με τον παλαιό συντελεστή (9%) , μέχρι την αναθέωρηση των τιμών αυτών, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι νέοι αυξημένοι συντελεστές.

Με την ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι , εάν οι επιτηδευματίες που πωλούν φάρμακα εμπορεύονται και άλλα είδη, για τα άλλα αυτά είδη, θα εφαρμόζουν σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες τους νέους αυξημένους συντελεστές Φ.Π.Α.

Περαιτέρω και προκειμένου για την εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων διατάξεων των άρθρων 12 και 20 του ν. 3833/15-3-2010, η Υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. Δ14 1030798/6.3.2010 έγγραφο ζήτησε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την άμεση αναθεώρηση των λαινικών τιμών φαρμάκων με βάση το νέο συντελεστή που ισχύει  από 15.3.2010.

Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι την αναθεώρηση των διατημημένων λιανικών τιμών φαρμάκων , η απόδοση φόρου θα πραγματοποιείται με βάση το συντελεστή 9% , ανεξάρτητα από το εάν η πώληση πραγματοποιείται απευθείας προς τους τελικούς καταναλωτές ή προς ασφαλιστικά ταμεία , τα οποία καταβάλλουν την αξία των φαρμάκων για λογαριασμό των ασφαλισμένων.

Κάθε αντίθετη οδηγία με τα ανωτέρω παύει να ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails