Ενημέρωση για ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροστασίας φαρμακείων μέσω του ΦΣΘ

Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου 2019

AΡΙΘΜ.Πρωτ: 568
 
Προς: Φαρμακοποιούς του ΦΣΘ
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το φαρμακείο αποτελεί Χώρο Πυροσβεστικού Ενδιαφέροντος (ΧΠΕ) και για το λόγο αυτό απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά μέσα, κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας λειτουργίας. Η βεβαίωση αυτή (ΧΠΕ) έχει 5ετή ισχύ και με τη λήξη της το φαρμακείο παύει να είναι σύννομο ως προς τα θέματα πυρασφάλειας, πρωτίστως για λόγους ασφαλείας και δευτερευόντως για ζητήματα που άπτονται αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρίες σε περίπτωση φωτιάς και όχι μόνο.
Συνεπώς θα πρέπει να ελέγξετε αν η βεβαίωση αυτή είναι σε ισχύ, διαφορετικά θα πρέπει να ανανεωθεί. Όπως αναφέρθηκε, τα πιστοποιητικά έχουν 5ετη ισχύ, όποτε αν έχουν παρέλθει πέντε χρόνια από την άδεια λειτουργίας του φαρμακείου σας, έχουν σίγουρα λήξει. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο πυρασφάλειας του τομέα όπου ανήκει το φαρμακείο σας (τηλέφωνα στο τέλος του εγγράφου),όπου με τον αριθμό ΧΠΕ σας (αναφέρεται στο κόκκινο βιβλίο) μπορείτε να ενημερωθείτε για το ποτέ λήγει.
Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας συναντήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2019 με το Διοικητή Πόλεως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος και το μέλος του ΔΣ, κ.κ. Διονύσιος Ευγενίδης και Κιοσές Γεώργιος-Κωνσταντίνος θέσαμε το θέμα των ανανεώσεων των ΧΠΕ και συζητήθηκε το αν αυτές μπορούν να γίνουν με το λιγότερο δυνατό φόρτο για τους φαρμακοποιούς και την υπηρεσία από πιθανές μαζικές αιτήσεις φαρμακοποιών.
Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα συνεργασίας, ενώ οι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής ήταν πρόθυμοι να διευκολύνουν το έργο μας, τηρώντας το γράμμα του νόμου. Έτσι, για τους φαρμακοποιούς που δε γνωρίζουν τις διαδικασίες θα σας παραθέσουμε τα βήματα και σας προτείνουμε να τα εκτελέσετε το συντομότερο δυνατόν.
 
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:
 
1.   Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ιδιοκτήτη φαρμακείου και για εταιρίες φωτοτυπία καταστατικού επιχείρησης
2.   Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού (διαθέσιμη εδώ)
3.   Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη φαρμακείου για την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας (με θεώρηση γνησίου υπογραφής) (Υπόδειγμα 1)
4.   Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την καλή λειτουργία των μέτρων πυροπροστασίας, εάν υπάρχουν μόνιμα συστήματα με γνήσιο υπογραφής (Υπόδειγμα 2)
5.   Υπεύθυνη δήλωση για τους πυροσβεστήρες από αναγνωρισμένη εταιρία ή αναγνωρισμένο εμπορικό διανομέα
6.   Απόδειξη κατάθεσης 10 ΕΥΡΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για βιβλίο ελέγχου ΑΡ. ΛΟΓ. 011040/54613247 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ: ΒΕ + ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΗ (αυτή χρειάζεται εφόσον δεν υπάρχει το κόκκινο βιβλίο, εάν αυτό υπάρχει, χρειάζεται να προσκομιστεί το βιβλίο)
7.   Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής (εάν γίνεται διακίνηση του φακέλου από τρίτο πρόσωπο (Υπόδειγμα 3)
 
Σας γνωρίζουμε ότι ο ΦΣΘ προτίθεται να αναλάβει, χωρίς κόστος, τη χρονοβόρα διακίνηση του φακέλου προς και από την υπηρεσία και την επιστροφή πιθανής λίστας ελλείψεων από το γραφείο πυρασφάλειας ανά φάκελο, για τα φαρμακεία μέλη του. Αυτό θα γίνει με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης της εξουσιοδότησης και με χρονικό όριο ενός μήνα για την κατάθεση των φακέλων, για δικαιολογητικά που θα του παραδοθούν μέσα στις πρώτες 5 εργάσιμες του μήνα (όπως οι συνταγές ΕΟΠΥΥ).
Εξυπακούεται ότι όποιος συνάδελφος επιθυμεί να παραδώσει ο ίδιος τον φάκελό του, μπορεί να το κάνει, δεδομένου ότι ο ΦΣΘ δεν μπορεί να αναλάβει καμιά ευθύνη σε περίπτωση που η ολοκλήρωση της παράδοσης – παραλαβής του φακέλου καθυστερήσει ή συμβεί οποιοδήποτε περιστατικό κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας και την τελική χορήγηση του πιστοποιητικού.
Για το Α’ Γραφείο Πυρασφάλειας Θεσσαλονίκης (καλύπτει όλη την πόλη ΕΚΤΟΣ από τους δήμους Κορδελιού-Ευόσμου, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας, Βόλβης και Δέλτα), μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2313326118 και 2313326167, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις δύο μετά το μεσημέρι.
Για το Β’ Γραφείο Πυρασφάλειας Θεσσαλονίκης (καλύπτει τους δήμους Κορδελιού-Ευόσμου, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας, Βόλβης και Δέλτα), μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2310569463, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις δύο μετά το μεσημέρι.
Σε κάθε περίπτωση σας γνωστοποιούμε ότι λόγω φόρτου εργασίας και μικρού αριθμού εργαζομένων η επικοινωνία με τα παραπάνω τηλέφωνα απαιτεί υπομονή και επιμονή.

Ακολουθούν τα απαραίτητα έγγραφα


Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γραμματέας

Διονύσιος Ευγενίδης                       Αργύριος Αργυρόπουλος

 

 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails