Ενημέρωση για την προσεκτική εκτέλεση των συνταγών

Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ενταθεί οι έλεγχοι φαρμακείων από διάφορες συναρμόδιες υπηρεσίες, σας υπενθυμίζουμε ότι για την εκτέλεση της συνταγής είναι απαραίτητη η προσκόμιση του βιβλιαρίου ασθενείας όπου πρέπει να έχουν καταχωρηθεί τα φάρμακα που συνταγογραφήθηκαν.

Επίσης η συνταγή πρέπει να υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων.

Τέλος επισημαίνουμε την ανάγκη ύπαρξης της συνοδευτικής ειδικής συνταγής για την χορήγηση των φαρμάκων του Ν. 1729/87 (lexotanil κλπ)

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

 Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails