ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διέυθυνση: ΑΛ. ΡΩΜΑ 6, 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Τηλέφωνο: 2695042623
Φαξ: 2695023769

Πρόεδρος: ΒΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διέυθυνση: ΑΛ. ΡΩΜΑ 77, 21100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Τηλέφωνο: 2695028404Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails