ΕΟΠΥΥ: Ακόμη μια παράταση στην ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης διαβητολογικού υλικού

ΕΟΠΥΥ: Παράταση ημερομηνίας έναρξης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης διαβητολογικού υλικού

Μαρούσι 21/4/2017 
Αρ. Πρωτ.: ∆Β3Β/565

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης για το διαβητολογικό υλικό, η έναρξη της υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για διαβητολογικό υλικό, μετατίθεται την 1/5/2017. Οι χειρόγραφες γνωματεύσεις δύνανται να εκτελούνται μέχρι τις 10/5/2017. 

Από την 1/5/2017 και µετά, θα αποζηµιώνονται µόνο οι ιατρικές γνωµατεύσεις που θα έχουν εκδοθεί µέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρµογής (Γνωµατεύσεις για Παροχές ΕΚΠΥ) του Οργανισµού. 


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails