Ενημέρωση από τον ΕΟΦ για τις ελλείψεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός

Γραφείο Προέδρου

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011
Αριθμ. πρωτ.: 17832

Ο ΕΟΦ, μετά την Απόφαση Προσωρινής Απαγόρευσης των Παραλλήλων Εξαγωγών που εξέδωσε στις 15/2/2011, προκειμένου να διασφαλίσει την επάρκεια σε 28 προϊόντα για τα οποία παρατηρήθηκαν σημαντικές ελλείψεις, διαπίστωσε κατόπιν ελέγχων και σχετικών καταγραφών και διερευνήσεων, ότι για 12 εξ αυτών, ομαλοποιήθηκε η επάρκεια στην ελληνική αγορά, χάρις στα μέτρα που έλαβε ο ΕΟΦ το τελευταίο διάστημα.


Σήμερα 9 Μαρτίου, ο ΕΟΦ εξέδωσε νέα Απόφαση που αίρει την Απαγόρευση των Εξαγωγών για τα 12 αυτά Φαρμακευτικά Προϊόντα.
Τα προϊόντα αυτά είναι τα εξής: FASLODEX (αντικαρκινικό), ADALAT (αντιυπερτασικό), BARACLUDE (κατά της ηπατίτιδας), NARAMIG (κατά της ημικρανίας), TEGRETOL (αντιεπιληπτικό), ARICEPT (για νόσο ALZHEIMER), AROMASIN (αντικαρκινικό), EPANUTIN (αντιεπιληπτικό), FRAGMIN (αντιπηκτικό/ηπαρίνη ΧΜΒ), CELLCEPT (ανοσοκατασταλτικό σε μεταμοσχεύσεις), CLEXANE (αντιπηκτικό/ηπαρίνη ΧΜΒ), PREGNYL (ορμονικό).


Παραμένει σε ισχύ η Απαγόρευση για 16 πλέον Φάρμακα τα οποία επιτηρούνται συνεχώς και λαμβάνονται επιπλέον μέτρα για την αποτροπή ελλείψεών τους.


Ο ΕΟΦ εκτιμά ότι η ομαλοποίηση στην επάρκεια για αρκετά από τα προϊόντα, αποδεικνύει την ορθότητα των μέτρων που έλαβε και συνεχίσει να λαμβάνει.
Ο ΕΟΦ επιθυμεί να ευχαριστήσει το καταναλωτικό κοινό, τους Φαρμακοποιούς και όλους όσους συμβάλλουν στην έγκαιρη ενημέρωση του Οργανισμού για ελλείψεις στην Αγορά, ώστε να λαμβάνονται κάθε φορά τα αναγκαία μέτρα, πάντοτε για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.


Γραφείο ΠροέδρουΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails