ΔΡΑΜΑΣ

Διέυθυνση: ΓΑΛΗΝΟΥ 76, 66100 ΔΡΑΜΑ
Τηλέφωνο: 2521025020
Φαξ: 2521025020

Πρόεδρος: ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Διέυθυνση: ΗΠΕΙΡΟΥ 16, 66100 ΔΡΑΜΑ
Τηλέφωνο: 2521046711Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails