Ζητούμε έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ

Θεσσαλονίκη 19/1/2017

AΡΙΘΜ.Πρωτ: 34

Προς

Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.

του Π.Φ.Σ. 

 

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ. στη συνεδρίασή του στις 17/1/2017 εξέτασε, μεταξύ άλλων, τη νέα σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ των Προέδρων του Π.Φ.Σ. και του ΕΟΠΥΥ και αφορά τη χορήγηση αναλωσίμων και λοιπών ιατροτεχνολογικών και άλλων προϊόντων από τα φαρμακεία.

Η σύμβαση αυτή έχει πάρα πολλά σημεία που χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, πάρα πολλές αδυναμίες στην υλοποίηση και γενικά δείχνει να έχει σχεδιαστεί και υπογραφεί υπό την πίεση του χρόνου και χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη μελέτη και έγκριση εκ μέρους του ΔΣ του ΠΦΣ. Όλα τα παραπάνω έχουν επισημανθεί τόσο από τον Πρόεδρο του Φ.Σ. Θεσσαλονίκης και άλλων Συλλόγων, όσο και από έγκριτους νομικούς αλλά και από πολλούς συναδέλφους.

Με βάση όλα τα προαναφερθέντα, το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ. ζητά την άμεση σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων του Π.Φ.Σ. προκειμένου να συζητηθούν όλες οι πτυχές της σύμβασης που υπογράφηκε.

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης                     Διονύσιος Ευγενίδης

 

 

                        Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails