Αναζήτηση εργασίας

Ημερομηνία: 21/05/2019 21:11 μμ

Βοηθός φαρμακείου με πρακτική εξάσκηση αναζητώ εργασία σε Ρετζίκι,,δυτική & ανατολική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6906480512


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails