Το σχέδιο νόμου: Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξειςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails