ΑΝΑΖΗΤΏ ΕΡΓΑΣΊΑ

Ημερομηνία: 18/06/2019 13:47 μμ

Απόφοιτη Ι.Ε.Κ ειδικότητας βοηθος φαρμακειου 27 ετών με ολοκληρωμένη την 1χ προϋπηρ .Γνωσεις Ρωσικής και
Γερμανίκις γλώσσας και λίγα Αγγλικά κ με σύστασης από φαρμακοποιούς Που μπορούν να εγκιθουν Για εμένα:Μαριάννα Καρσλιδου mariannakarslidou27@gmail.co


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails