Ασφαλιστικά-Εργοδοτικά-Φορολογικά

Θέματα που αφορούν την ασφαλιστική μας κατάσταση
Ενημέρωση για ασφαλιστικά θέματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ
Ενημερώσεις σχετικά με το ΤΕΑΥΦΕ
Ενημερώσεις για φορολογικές διαδικασίεςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails