Έγγραφο του συλλόγου μας σχετικά με τις απαιτούμενες σφραγίδες στις συνταγές

ΠΡΟΣ: Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ, κα Π. Λίτσα
ΚΟΙΝ: Π.Φ.Σ.

Θέμα: Σχετικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ24/215/οικ. 38411 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας εγγράφου αναφορικά με τις αναγκαίες σφραγίδες που πρέπει να έχουν οι ηλεκτρονικές συνταγές όταν εκδίδονται από Νοσοκομεία και κέντρα Υγείας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα που δημιουργούνται στην πράξη κατά την εκτέλεση των συνταγών.
Μεγάλος αριθμός συνταγών εκδίδονται σε ώρες εφημερίας των Νοσοκομείων κατά τις οποίες δεν λειτουργεί το γραφείο κίνησης όπου κρατείται η στρογγυλή σφραγίδα.
Οι περισσότεροι ιατροί δεν είναι ενημερωμένοι, ούτε και εφοδιασμένοι με τις αναγκαίες σφραγίδες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενημερώσουν τους ασθενείς για τις απαραίτητες διαδικασίες.
Οι ειδικευόμενοι ιατροί εναλλάσσονται στα τμήματα των κλινικών με αποτέλεσμα οι νεότεροι να μην είναι ενημερωμένοι για τις διαδικασίες αυτές. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αγροτικούς ιατρούς στα Περιφερειακά Ιατρεία.
Με την έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών τριμήνου, πολλοί ασφαλισμένοι εκτελούν τις συνταγές τους (2ης ή 3ης εκτέλεσης) σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή από αυτήν που τις εξέδωσαν αρχικά, χωρίς να έχουν τις απαραίτητες σφραγίδες και χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τις συνταγές.
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν σημαντική ταλαιπωρία στους ασθενείς οι οποίοι καλούνται μετά την απομάκρυνσή τους από το Νοσοκομείο να πρέπει να ξαναπάνε ή να πληρώσουν εξ ολοκλήρου την αξία των φαρμάκων.
Περισσότερο όμως απ’ όλα μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι στην εποχή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και της αυτοματοποιημένης διακίνησης εγγράφων, επαναφέρετε ένα θέμα που μας απασχολούσε πριν πολλά χρόνια, όταν οι συνταγές ήταν χειρόγραφες.
Σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε το θέμα που προσθέτει ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους και αυξάνει τη γραφειοκρατία.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails