ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Διέυθυνση: ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107, 25100, ΑΙΓΙΟ
Τηλέφωνο: 2691024535
Φαξ: 2691024535

Πρόεδρος: ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Διέυθυνση: Α. ΛΟΝΤΟΥ 2, 25100 ΑΙΓΙΟ
Τηλέφωνο: 2691026697Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails